A Alcaldesa Responde

Se ten calqueira dúbida ou suxestión que plantexarlle á alcaldesa, cubra o formulario inferior e ela responderalle, na maior brevidade posible, ó seu enderezo de correo electrónico.

Os datos requeridos en dito formulario serán incorporados a un ficheiro de carárcter persoal, titularidade do Concello de Mos, coa finalidade de xestionar o envío de comunicacións; cumprindo deste xeito o servizo A Alcaldesa Responde a Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.