Aprobación dos distintos puntos da orde do día do Pleno

Escrito por Concello de Mos. Posteado en Actualidade

Os puntos da orde do día do Pleno celebrado esta mañá aprobáronse do seguinte xeito:
– Expediente 2468/2021.festivos locais: aprobado por maioría.
– Expediente 2460/2021. ACDGAE DE 25/06/2021 MEDIDAS PARA A MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS FINANCEIRAS DOS PRÉSTAMOS FORMALIZADOS CO FONDO DE FINANCIACIÓN A EELL ATA O 31.12.2020: aprobado por unanimidade.
– Expediente 2463/2021. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 03-2021 – aprobado por maioría, e modificación R.E.C. 01/2021 (ANULACION FACTURA) – aprobada por unanimidade.
– Moción do grupo municipal PSdG-PSOE sobre o Centro de Saúde de Mos: aprobada por unanimidade.
– Moción do grupo municipal de GañaMos en defensa da ética na práctica política: rexeitada por maioría.