Aprobada a segunda fase da humanización de Cela

Escrito por Concello de Mos. Posteado en Actualidade, Obras

Abarca a Estrada Generoso Domínguez desde o Camiño de Quinta ata a Igrexa de San Pedro de Cela

A Xunta de Goberno Local do Concello de Mos, en sesión ordinaria do 1 de marzo de 2019, aprobou a segunda fase do proxecto de humanización en Cela. Esta segunda fase humanizará a Estrada Generoso Domínguez desde o Camiño de Quinta ata a Igrexa de San Pedro de Cela.

A obra conta cun orzamento base de licitación de 360.166,86 € máis IVE segundo consta no proxecto técnico redactado polo enxeñeiro en febreiro de 2019. Obra no expediente informe técnico municipal de 1 de marzo de 2019 e acta de replanteo previa.

A Xunta de Goberno Local en votación ordinaria co voto favorable dos seis membros presentes que compoñen esta xunta, en exercicio das competencias delegadas acordou prestar aprobación ao proxecto que ten un prazo de execución de catro meses.

A primeira fase deste proxecto, que se atopa en execución, iniciouse o pasado 3 de xaneiro e vai dende a Estrada PO-331 Porriño-Gondomar ata o Camiño da Quinta e conta cun orzamento de 177.277,02€ máis IVE.