Asfaltado Estrada Pereiras-Tameiga

Escrito por Concello de Mos. Posteado en Obras

Detalles da obra

 

A actuación levada a cabo na Estrada Pereiras-Tameiga consiste na limpeza de marxes e cunetas en toda a lonxitude do vial e na pavimentación cunha capa de rodadura de 5 centímetros de espesor de asfalto bituminoso. Tamén se fará un recrecido das tapas existentes na estrada, dando así por rematada a actuación.

 

O tramo de asfaltado abarca dende a capela de San Eleuterio ata o núcleo de Candosa, pasando polos núcleos de Laxe, Pedraucha, Ansar e mellorando tamén o tramo de Cerqueirás-Quiringosta e as proximidades da capela de San Rafael. A lonxitude total a asfaltar ascende a preto de 3 kilómetros de vía de 5 metros de ancho, resultando unha superficie total mellorada duns 15.000 metros cadrados.