BRIGADA EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTAIS

Sistema de selección: Oposición
Tipo: Laboral temporal

Descargas asociadas
Data de realización da proba de aptitude física (proba do banco): martes 27 de xuño, ás 09:30h, no Parque do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo no Camiño da Freixa, s/n – Veigadaña, Petelos – Mos (antigo matadeiro)

Data de realización da proba de aptitude física (proba do banco): martes 27 de xuño, ás 09:30h, no Parque do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo no Camiño da Freixa, s/n – Veigadaña, Petelos – Mos (antigo matadeiro)

Data de realización da proba práctica: luns 26 de xuño, ás 10:00h, no Parque do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo no Camiño da Freixa, s/n – Veigadaña, Petelos – Mos (antigo matadeiro)

Data de realización da proba práctica: luns 26 de xuño, ás 09:30h, no Parque do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo no Camiño da Freixa, s/n – Veigadaña, Petelos – Mos (antigo matadeiro)

Data de exame tipo test: venres 23 de xuño, ás 09:30h, na Axencia de Colocación (CDL), na Avda. de Peinador, nº 39 (Puxeiros – Tameiga)
Data de exame tipo test: venres 23 de xuño, ás 10:30h, na Axencia de Colocación (CDL), na Avda. de Peinador, nº 39 (Puxeiros – Tameiga)


VOLTAR