Brigada Protección e Defensa do Ambiente e Espazos Naturais

Sistema de selección: oposición
Datas publicacións: 05/08/2017

Descargas asociadas


Proba práctica: O día 17 de agosto 2017 (xoves), ás 10:00 horas na Nave do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo no Camiño da Freixa, nº 15 – Veigadaña (Petelos) Mos (antigo Matadeiro)


Proba práctica: O día 17 de agosto 2017 (xoves), ás 11:00 horas na Nave do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo no Camiño da Freixa, nº 15 – Veigadaña (Petelos) Mos (antigo Matadeiro)


VOLTAR