Corporación Municipal

Grupo de Goberno (PP)

DNA. NIDIA ARÉVALO GÓMEZ | Alcaldesa
D. ALBERTO MÉNDEZ LAGO | Concelleiro de Facenda, Contratación e Transparencia
Dª JULIA LOUREIRO CAMPO | Concelleira de Urbanismo, Emerxencias e Participación Cidadá
D. JOSÉ LUÍS ALONSO SEIJO | Concelleiro de Vías e Obras
D. OSCAR SOTO ABADÍN | Concelleiro de Promoción Económica, Emprego e Novas Tecnoloxías
D. BALDOMERO LORENZO GARCÍA | Concelleiro de Alumeado e Eficiencia Enerxética, e Deportes
D. CÁNDIDO PÉREZ RODRÍGUEZ | Concelleiro de Limpeza, Parques, Xardíns e Revalorización de Espazos Públicos
Dª SARA Mª CEBREIRO ALONSO | Concelleira de Política Social, Cultura, Turismo, Persoal e Réxime Interno
D. CAMILO AUGUSTO MARTÍNEZ | Concelleiro de Coordinación de Asociacións Veciñais, Patrimonio e Servizos, e Educación

GAÑAMOS

D. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ALONSO
D. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ DASILVA
Dª. Mª AURORA GIRÁLDEZ LEIRÓS

PSOE

Dª. PATRICIA PÉREZ UCHA
Dª. SILVIA GONZÁLEZ PEREIRA

BNG

D. MIGUEL ANXO ALDEA MOSCOSO

CONCELLEIROS NON ADSCRITOS

D.  EMILIO MUIÑOS PUMAR 
D.  PABLO CASTRO REPRESAS