Corporación Municipal

Grupo de Goberno (PP)

DNA. NIDIA ARÉVALO GÓMEZ | Alcaldesa
D. OSCAR SOTO ABADÍN | Concelleiro de Promoción económica, emprego e novas tecnoloxías
Dª JULIA LOUREIRO CAMPO | Concelleira de Urbanismo, medio ambiente e emerxencias
D. ALBERTO MÉNDEZ LAGO | Concelleiro de Facenda, contratación, transparencia e deportes
D. JOSÉ LUÍS ALONSO SEIJO | Concelleiro de Vías e obras, alumeado e eficiencia enerxética
Dª Mª RAQUEL MONZÓN OTERO | Concelleira de Participación cidadá, educación e mobilidade
D. CÁNDIDO PÉREZ RODRÍGUEZ | Concelleiro de Limpeza, parques, xardíns e revalorización de espazos públicos
Dª SARA Mª CEBREIRO ALONSO | Concelleira de Política social, cultura, turismo, persoal e réxime interno
D. CAMILO AUGUSTO MARTÍNEZ | Concelleiro de Coordinación de asociacións veciñais, patrimonio e servizos

GAÑAMOS

D. FRANCISCO VÁZQUEZ TROITIÑO
D. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ALONSO
D. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ DASILVA
Dª. Mª AURORA GIRÁLDEZ LEIRÓS

PSOE

Dª. PATRICIA PÉREZ UCHA
D. EMILIO MUÍÑOS PUMAR
Dª. SILVIA GONZÁLEZ PEREIRA

BNG

D. MIGUEL ANXO ALDEA MOSCOSO