Convocatoria ó Pleno do Concello de Mos

Escrito por Concello de Mos. Posteado en Actualidade

I. Pola presente convócase ós medios de comunicación ó Pleno do Concello de Mos, á sesión ordinaria deste, que terá lugar o vindeiro día 29 de novembro de 2012, xoves, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria.

II. A ORDE DO DÍA será a seguinte:

 1. Aprobación borradores actas sesións anteriores (25 de outubro e 09 de novembro de 2012).
 2. Modificacións na Relación de postos de traballo.
 3. Aprobación proposta de modificación sobre o “Regulamento de Axudas de Emerxencia Social Municipal do Concello de Mos”.
 4. Aprobación definitiva dos Estatutos do Consorcio para xestión do ciclo urbano da auga do Louro.
 5. Orzamento 2013.
 6. Declaración non dispoñibilidade de créditos derivados da supresión da paga extraordinaria.
 7. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 09/12.
 8. Rectificación do inventario municipal para a inclusión de diversos bens mobles.
 9. Cesión do dereito de arrendamento de parcela municipal de Carplas, S.A. a favor de Diquel Sistemas, S.L.
 10. Modificación do contrato de cesión de dereito de superficie a favor da empresa Tráfico, Transportes e Aduanas, S.A.
 11. Resolucións alcaldía.
 12. Comunicacións da alcaldía.
 13. Rogos e preguntas.