DOCENTE CURSO AFD ARGG0101 DESEÑO DE PRODUTOS GRÁFICOS

Estado da oferta: aberto
Sistema de selección: concurso-oposición
Tipo: Funcionario/a interino/a
Datas publicación en prensa: 08.11.2017
Celebración proba práctica: Día 14 de decembro, xoves, as 13:00 horas na Axencia de Colocación, con enderezo na Avda. de Peinador, 39 – Puxeiros (Mos)


 

 


VOLTAR