Dous Auxiliares de Policía Local (2017)

Sistema de selección: oposición libre
Datas publicacións: anuncio convocatoria Faro de Vigo 16/12/2016
Prazo presentación instancias: 19/12/2016 ao 23/12/2016, ambos incluídos

Descargas asociadasProbas físicas: 22 de xuño as 8:30h no Campo de Fútbol das Baloutas, situado no Polígono de Veigadaña.
Proba tipo test: 22 de xuño as 10:00h na Axencia de Colocación, na avda. de Peinador, nº 39 – Puxeiros.
A continuación finalizada a proba convocarase aos aspirantes aptos para a proba de coñecemento de toponimia local.

Prazo subsanación do 02/01/17 ao 04/01/17 (ambos incluídos)VOLTAR