Concellería de Educación

Descargas asociadas


  Seleccione categoría a buscar...

  Educación

  A concellería de educación desenvolve desde hai un tempo unha serie de iniciativas dirixidas á pobación escolar e ás súas familias que inciden directamente sobre a calidade de vida dos/as mosenses que convén manter e ampliar polo que o noso compromiso nesta área baseáse no respaldo e impulso aos seguintes proxectos e servizos.

  Promover un espazo de representación e participación de toda a comunidade educativa (centros, nais e pais, alumnado, profesorado, persoal de servizos…) coa creación de Consello Escolar Municipal.

  Favorecer a conciliación da vida laboral a través da promoción dos servizos:

  • Comedor escolar
  • Mañás de verán (campamento matinal estival)
  • Actividades extraescolares
  • Impulsar programas de actividades educativas complementarias en horario lectivo en todos os centros escolares
  • Educacion viaria
  • Plan de autoprotección escolar (prevención en emerxencias, realización de simulacros…)
  • Proxecto de achegamneto aos recursos do noso municipio “Coñece o teu entorno”
  • Difusión e promoción da Escola Municipal de Música a través de concertos didácticos e actuacións dirixidas aos escolares.
  • Integrar aos escolares na actividade do municipio a través da participación en campañas, etc.
  • Consolidar a Aula de Integración de alumnos expulsados temporalmente do IES como recurso para a mellora da convivencia escolar e familiar, ampliando os seus servizos á orientación familiar.
  • Promover, en coordinación co IES, programas de apoio ao alumnado para a aorientación vocacional e profesional.

  Centros e servizos

  CEIP ATÍN

  Director/a: Armindo Lorenzo González

  Enderezo electrónico: ceip.atin.cela@edu.xunta.es

  Teléfono: 886 110 353

  Fax: 886 110 353

  nº alumnos: 200

  Horarios: 9:30-14:30

   

   


  CEIP PENA DE FRANCIA

  Director/a: María Jesús Costas Seijo

  Enderezo electrónico: ceip.pena.francia@edu.xunta.es

  Teléfono: 886 110 323

  Fax: 886 110 346

  nº alumnos: 257

  Horarios: 9:00-14:00

  Máis información: CEIP PENA DE FRANCIA

   


  CEIP PETELOS

  Director/a: Jose Antonio Graña

  Enderezo electrónico: ceip.petelos@edu.xunta.es

  Teléfono: 886 110 360

  Fax: 886 110 360

  nº alumnos: 153

  Horarios: 9:15-14:15

  Máis información: CEIP PETELOS

   


  CEIP MESTRE VALVERDE MAIO

  Director/a: María Jesús González
  Enderezo electrónico: ceip.mestre.valverde@edu.xunta.es

  Teléfono: 886 110 358

  Fax: 886 110 358

  nº alumnos: 218

  Horarios: 9:15-14:15

  Máis información: CEIP MESTRE VALVERDE MAIO


  CEIP MESTRE MARTINEZ ALONSO

  Director/a: Gaspar Torres Freitas

  Enderezo electrónico: ceip.mestre.alonso@edu.xunta.es

  Teléfono: 886 110 318

  Fax: 886 110 320

  nº alumnos: 277

  Horarios: 9:00-14:00

   


  IES DE MOS

  Director/a:  Begoña Villalón García

  Enderezo electrónico: ies.mos@edu.xunta.es

  Teléfono: 886 120 544

  Fax: 886 120 546

  nº alumnos: 621

  Horarios: 8:30-14:10 / Luns: 16:15-17:15

  Máis información: IES MOS