Pleno 27 abril

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

27/04/20

 Próxima sesión do Pleno do Concello de Mos:
Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: luns 27 de abril de 2020 ás 10:00h

 

Lugar Telemático

Admite participación a distancia, podendo conectar mediante:

«A través da Sede Electrónica da entidade na dirección https://mos.sedelectronica.gal»

Será retransmitido en directo a través das redes sociais municipais: Facebook e YouTube

 

A orde do día será a seguinte:

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

1.Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (9 de marzo de 2020).

2.Expediente 953/2020. Medidas de prevención do Covid-19. Dación de conta.

 

B) Actividade de control

3.Resolucions da Alcaldía.

4.Comunicacións da Alcaldía.

 

C) Rogos e preguntas