PLENO DE INVESTIDURA

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

15/06/19

Sesión constitutiva do Pleno do Concello que terá lugar o vindeiro día 15 de xuño de 2019, sábado, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 12:00 horas, en primeira convocatoria.
II. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

1. Formación da mesa de idade.
2. Toma de posesión dos Sres./as concelleiros/as electos e declaración de constitución da nova Corporación.
3. Elección do/a novo/a Alcalde/sa.
4. Xuramento o promesa do/a Alcalde/sa electo/a e toma de posesión.
5. Exame do arqueo e documentación xustificativa, e do inventario de bens do Concello.