Pleno do Concello

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

22/07/21

Pleno do Concello de Mos:

 

 

Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 22 de xullo de 2021 ás 10:00
Lugar PAZO DE MOS

 

A orde do día será a seguinte:

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA:

 

A)     Parte resolutiva:

 

1.Aprobación da acta da sesión anterior.

 

2.Expediente 2468/2021.festivos locais.

 

3.Expediente 2460/2021. ACDGAE DE 25/06/2021 MEDIDAS PARA A MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS FINANCEIRAS DOS PRÉSTAMOS FORMALIZADOS CO FONDO DE FINANCIACIÓN A EELL ATA O 31.12.2020.

 

4.Expediente 2463/2021. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 03-2021 e modificación R.E.C. 01/2021 ( ANULACION FACTURA ) .

 

5.Moción do grupo municipal PSdG-PSOE: Centro de Saúde de Mos.

 

6.Moción do grupo municipal de GañaMos en defensa da ética na práctica política.

 

B)      Actividade de control:

 

7.Resolucións da Alcaldía.

 

8.Comunicacións da Alcaldía.

 

C)     Rogos e preguntas.