Pleno do Concello

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

25/04/22

Vindeiro Pleno do Concello de Mos.

 

Tipo Convocatoria:

Ordinaria.

 

Data e hora:

25 de abril de 2022 ás 10:00.

 

Lugar:

PAZO DE MOS.

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA :

 

  1. A) Parte resolutiva

1.Aprobación das actas das sesións anteriores (25.02.2022 e 28.03.2022)

2.Moción do grupo municipal do PP sobre o impacto económico da invasión de Ucraína

3.Moción do grupo municipal do PP para pedir á Deputación Provincial un plan específico de apoio aos concellos ante o incremento do gasto corrente provocado polo prezo da luz, do gas, do combustible e do subministro de materiais

4.Moción do grupo municipal de GañaMos sobre medidas de loita contra a prostitución

5.Moción do grupo municipal do BNG relativa ás actuacións que deben impulsar os gobernos galego e central para mitigar o impacto do medre disparado da inflación na sociedade e economía galegas

6.Expediente 650/2022. Peche e Liquidación do Orzamento. Dación conta

 

  1. B) Actividade de control

7.Resolucións da Alcaldía

8.Comunicacións da Alcaldía

 

  1. C) Rogos e preguntas