Pleno do Concello

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

15/10/19

 1. Pleno do Concello, sesión ordinaria deste, que terá lugar o vindeiro día 15 de outubro de 2019, martes, no Salón de Plenos do Concello de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria

 

 1. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

 

 1. Aprobación do borrador da acta da sesión do 30 de setembro de 2019.
 2. Sorteo das mesas electorais, con motivo das vindeiras Eleccións Xerais do 10 de novembro de 2019, de acordo co establecido no art. 26 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral.
 3. Dación de conta da liquidación do ano 2018 e informe de estabilidade orzamentaria.
 4. Aprobación da Conta Xeral do ano 2018.
 5. Deslinde dos termos municipais de Mos e Porriño no ámbito da Estrada Porriño – Gondomar na parroquia de Pereiras.
 6. Regulamento orgánico do Concello de Mos.
 7. Declaración de compatibilidade laboral.
 8. Nomeamento de representantes na Mancomunidade.
 9. Resolucións alcaldía.
 10. Comunicacións da alcaldía.
 11. Rogos e preguntas.