Pleno do Concello

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

29/03/21

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 29 de Marzo de 2021, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.

 

 

 1. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

 

 1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (22 de febreiro de novembro de 2020).
 2. Toma de posesión do concelleiro do grupo municipal do PP don José Areal Giráldez.
 3. Expediente 1385/2019. Desafectación Escolas Unitarias San Rafael.
 4. Expediente 3318/2020. Bonificacións do IBI 2021 ás Asociacións culturais.
 5. Expediente 814/2021. Modificación do Anexo de Subvencións Nominativas do Orzamento 2021
 6. Expediente 490/2021. Delegación da instrución das multas de tráfico ao ORAL.
 7. Moción do grupo municipal do Partido Popular en apoio da redución de IVE aos salóns de peiteado.
 8. Resolucións de Alcaldía.
 9. Comunicacións da Alcaldía.
 10. Rogos e preguntas.