Pleno do Concello de Mos

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

29/10/18

Pleno do Concello de Mos, sesión ordinaria, que terá lugar o vindeiro luns, 29 de outubro de 2018, ás 10:00 horas
Lugar PAZO DE MOS

A orde do día será a seguinte – ASUNTOS DA CONVOCATORIA
1.Aprobación da acta da sesión anterior
2.Expediente 2303/2018. Aprobación ou Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora
3.Expediente 1566/2017. Nova senda peonil no río Louro. Acta previa á ocupación e resolución de recursos.
4.Resolucións de alcaldía
5.Comunicacións de alcaldía
6.Moción conxunta en apoio á Asociación “Querendo, Mulleres con endometriose”

Rogos e preguntas