Pleno do Concello de Mos

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

25/02/19

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste, que terá lugar o vindeiro día 25 de febreiro de 2019, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.
II. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (28 de xaneiro de 2019).
2. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 02/19.
3. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 01/19, Plan Cultural 2018.
4. Actualización do inventario de bens municipais para a incorporación do edificio de viveiro empresarial e dereito de superficie sobre a parcela edificada.
5. Ratificación das operacións de deslinde da comisión de 11 de xaneiro de 2019, no lugar de Fonte da Portela.
6. Modificación regulamento orgánico municipal para a incorporación do Consello Municipal de Igualdade.
7. Resolucións de alcaldía.
8. Comunicacións da alcaldía.
9. Rogos e preguntas.