Pleno do Concello de Mos

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

27/07/20

Próxima sesión do órgano colexiado do Pleno do Concello de Mos.

 

 

DATOS DA CONVOCATORIA

 

 

Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 27 de xullo de 2020 ás 10:00

 

Lugar PAZO DE MOS

 

 

 

A orde do día será a seguinte:

 

 

 

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva

1.Aprobación da acta da sesión anterior (29.06.2020)

2.PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO 2020-2021

3.MODIFICACION ANEXO SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS ORZAMENTO 2020

4.Expte. 1951/2019. Organización Corporación. Reorganización dos membros das Comisións informativas

5.Expte. 1951/2019. Organización Corporación. Reorganización dos representantes en órganos supramunicipais e colexiados

6.Expediente 2050/2020. Adhesión ao proxecto de creación da rede de Concellos Ágora polo espazo público.

7.Expediente 1091/2020. DACION DE CONTA DA LIQUIDACION DO ORZAMENTO DO ANO 2019 E INFORME DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA

8.MOCION PARALIZACION PROXECTO ACTUAL DA HUMANIZACION PO 2906