Pleno do Concello, sesión ordinaria

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

20/11/17

 1. Pleno do Concello, sesión ordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 20 de novembro de 2017, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 9:00 horas, en primeira convocatoria.

 

 

 1. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

 

 1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (30 de outubro de 2017).
 2. Solicitude de declaración de urxencia para a expropiación de terreos no proxecto “Conexión da rede de saneamento de Tameiga coa rede de colectores do Louro”.
 3. Informe do órgano de contratación relativo á adxudicación do contrato de Servizo de Axuda no Fogar.
 4. Resolucións de alcaldía.
 5. Comunicacións da alcaldía.
 6. Mocións:
  • Moción presentada polo Grupo Municipal GañaMos para a ensinanza secundaria de adultos en Mos.
  • Moción do Grupo Municipal GañaMos pola adhesión á Guía de comunicación inclusiva da Deputación de Pontevedra para facer un uso real da linguaxe inclusiva no Concello de Mos en todas as bases, comunicados e documentos oficiais sen excepción.
 7. Rogos e preguntas.