Pleno Odinario do mes de abril do Concello de Mos

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

29/04/19

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste, que terá lugar o vindeiro día 29 de abril de 2019, luns, no Salón de Plenos do Concello de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.
II. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (1 de abril de 2019).
2. Sorteo das mesas electorais, con motivo das vindeiras Eleccións Municipais e ao Parlamento Europeo do 26 de maio de 2019, de acordo co establecido no art. 26 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral.
3. Modificación da Ordenanza Reguladora do Imposto de Bens Inmobles (IBI). Introdución de bonificación fiscal.
4. Modificación da Ordenanza de Medio Ambiente.
5. Aprobación do inicio do expediente de desafectación do inmoble da antiga escola de San Rafael.
6. Dación de conta do Plan Concellos 2019.
7. Resolucións de alcaldía.
8. Comunicacións da alcaldía.
9. Rogos e preguntas.