Pleno Ordinario

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

01/04/19

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 1 de abril de 2019, luns, no Salón de Plenos do Concello de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.
II. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (25 de febreiro de 2019).
2. Sorteo das mesas electorais, con motivo das vindeiras Eleccións Xerais do 28 de abril de 2019, de acordo co establecido no art. 26 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral.
3. Bonificación ou exención tributaria do ICIO á Comunidade de Montes en Man Común de Guizán.
4. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 03/2019
5. Expropiación para a execución da obra “Humanización da estrada Generoso Domínguez desde o camiño da Quinta ata a Igrexa de San Martiño de Cela”.
6. Resolucións de alcaldía.
7. Comunicacións da alcaldía.
8. Rogos e preguntas.