Pleno Ordinario

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

09/03/20

  1. Pleno do Concello, sesión ordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 9 de marzo de 2020, luns, no Salón de Plenos do Concello de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.
  2. ORDE DO DÍA:

 

  1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (27 de xaneiro de 2020).
  2. Sorteo das mesas electorais, con motivo das vindeiras Eleccións Autonómicas  do 5 de abril de 2020, de acordo co establecido no art. 26 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral.
  3. 3544/2019. Rectificación inventario.
  4. 581/2020. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 02/2020.
  5. 585/2020. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 03/2020, liquidación Plan Cultural 2019.
  6. Resolucións de alcaldía.
  7. Comunicacións da alcaldía.
  8. Rogos e preguntas.