Pleno Ordinario mes de febreiro

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

26/02/18

 1. Pleno do Concello, sesión ordinaria: terá lugar o vindeiro día 26 de febreiro de 2018, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.
 2. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

 

 1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (29 de xaneiro de 2018).
 2. Declaración de apoio ós/ás traballadores/as da empresa Maderas Iglesias
 3. 576/2018. Aprobación, si procede, do Regulamento de Axudas de Emerxencia.
 4. 572/2018. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 01/18.
 5. 640/2018. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 02/18.
 6. 1464/2017. Composición Comisións Informativas e nova denominación da Concellería de Igualdade.
 7. Resolucións de alcaldía.
 8. Comunicacións da alcaldía.
 9. Mocións
  • Moción do grupo municipal GañaMos para que o Concello de Mos apoie a folga feminista do próximo 8 de marzo.
  • Moción do grupo municipal GañaMos sobre a Lei de Protección Animal.
 10. Rogos e preguntas.