Pleno Ordinario mes xullo

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

29/07/19

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 29 de xullo de 2019, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.

 

O ORDE DO DÍA será o seguinte:

  1. Aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores 15 e 21 de xuño e 16 de xullo.
  2. Dación de conta da aceptación dos concelleiros/as con dedicacións exclusivas.
  3. Dación de conta dos membros e da presidencia das comisións informativas.
  4. Investigación de oficio parcela denominada Camiño do Tranvía (Sanguiñeda).
  5. Bonificación ICIO Comunidade de Montes Santa María de Guizán.
  6. Resolucións alcaldía.
  7. Comunicacións da alcaldía.
  8. Rogos e preguntas.