Pleno Ordinario novembro 2018

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

26/11/18

Pleno do mes de novembro de 2018 do Concello de Mos:

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: luns 26 de novembro de 2018 ás 10:00 horas

Lugar PAZO DE MOS

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.Aprobación da acta da sesión anterior (29 de outubro de 2018)
2.Expediente de Investigación de parcela en Amieirolongo. Apertura periodo proba
3.Aprobación da modificación do gasto plurianual para a execución da obra “saneamento en Pereiras”
4.Aprobación da concesión da Medalla o Mérito Deportivo a don Brais Méndez Portela
5.Aprobación do orzamento do exercizo 2019
6.Aprobación do Plan Económico Financeiro 2018 – 2019
7.Resolucions da Alcaldía
8.Comunicacións da Alcaldía

B) Rogos e preguntas