Pleno ordinario novembro 2019

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

25/11/19

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste, que terá lugar o vindeiro día 25 de novembro de 2019, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.

 

 

 1. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

 

 1. Aprobación dos borradores das actas das sesións do 30 de setembro e 15 de outubro de 2019.
 2. Aprobación do calendario fiscal do ano 2020.
 3. Aprobación do Orzamento do 2020.
 4. Concesión demanial da Casa Reitoral.
 5. Cesión do dereito de superficie de Forbo.
 6. Prórroga do III Plan de Igualdade do Concello de Mos.
 7. Dación de conta de aplicación de baixa da obra “Mellora na estabilización no terraplén no vial Generoso Domínguez”, incluída no Plan Concellos 2017.
 8. Resolucións alcaldía.
 9. Comunicacións da alcaldía.
 10. Rogos e preguntas.