Pleno Ordinario xaneiro 2018

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

29/01/18

 1. Pleno do Concello: a sesión ordinaria deste terá lugar o vindeiro día 29 de xaneiro de 2018, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.

 

 1. O ORDE DO DÍA será o seguinte:

 

 1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (18 de decembro de 2017 e 15 de xaneiro de 2018).
 2. 1566/2017. Aprobación inicial do proxecto de expropiación forzosa urxente da obra “Nova senda fluvial do rio Louro. Dende o Camiño de Lagoal, parroquia de Louredo”.
 3. 1195/2017. Aprobación definitiva do proxecto de expropiación forzosa da obra “Conexión do saneamento de Tameiga coa rede de colectores do Louro”.
 4. 247/2018. Aprobación da subrogación do dereito de superficie da parcela municipal 1.A.2.0003.
 5. Aprobación da concesión demanial para uso privativo da Aldea Alfacuca.
 6. Bonificación no ICIO sobre a obra “Rehabilitación enerxética do CEIP Pena de Francia (expte. 2709/2017).
 7. Addenda do Convenio de Colaboración Doing Bussiness.
 8. Modificación do proxecto do Transporte Urbano Municipal.
 9. Dación de conta de escrito de concelleiro para a súa incorporación como membro non adscrito.
 10. Dación de conta da renuncia de concelleiro.
 11. Resolucións de alcaldía.
 12. Comunicacións da alcaldía.
 13. Rogos e preguntas.