Pleno Ordinario xaneiro 2020

Escrito por Concello de Mos. Posteado en

Map Unavailable

Día

27/01/20

Pleno do Concello, sesión ordinaria deste que terá lugar o vindeiro día 27 de xaneiro de 2020, luns, no Salón de Actos do Pazo de Mos, ás 10:00 horas, en primeira convocatoria.

 

 A ORDE DO DÍA será a seguinte:

 

 1. Aprobación do borrador da acta da sesión anterior (30 de decembro de 2019).
 2. Recoñecemento extraxudicial de crédito nº. 01/2020.
 3. Orzamento municipal 2020. Resolución de alegacións e aprobación definitiva.
 4. Sancionador á empresa URBASER.
 5. Deslinde municipal Vigo-Mos. Aprobación de acta.
 6. Resolucións de alcaldía.
 7. Comunicacións da alcaldía.
 8. Mocións.
  • Moción do grupo municipal P.P. sobre o informe da Deputación Provincial respecto da modificación puntual nº 1 do PXOM.
 9. Rogos e preguntas.