Igrexas e capelas

Igrexa / Capela Localización
Igrexa de San Salvador Louredo
Capela de San Gregorio Louredo
Capela de Santiaguiño Guizán
Igrexa de Santa María Guizán
Igrexa de San Mamede Torroso
Capela de San Xoán Torroso
Igrexa de Santa Mariña Dornelas
Capela de Nosa Señora de Francia Dornelas
Igrexa de San Martín Tameiga
Capela de San Eleuterio Tameiga
Igrexa de San Mamede Petelos
Capela de San Amaro Petelos
Igrexa de Santa Eulalia Mos
Capela de Santa Marta Mos
Igrexa de San Miguel Pereiras
Capela de Santa Mariña Pereiras
Igrexa de San Pedro Cela
Hermida da Virxe das Neves Cela
Capela de San Cosme e San Damián Cela
Igrexa de Santiago Sanguiñeda