Lingua galega

O Concello de Mos está adherido á Rede de Dinamización Lingüistica.

A Rede de Dinamización Lingüística é unha asociación voluntaria que busca congregar as entidades con competencia na promoción do uso da lingua galega no ámbito local, vinculada á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Os seus principais obxectivos son os de promover a coordinación das actuacións en materia de dinamización lingüística e de aumentar a efectividade das mesmas desde o ámbito local.

www.lingua.gal