Participación Cidadá

En xaneiro do 2009 ponse en marcha a Concellaría de Participación Cidadá co obxecto de aglutinar os recursos e as actividades dirixidas aos diferentes sectores da poboación, creando esta área para impulsar a dinamización da sociedade mosense. Desde entón, a mocidade, os maiores e as asociacións, teñen na Concellaría de Participación Cidadá o seu espazo de referencia, cunha programación específica e unha adecuada atención ás necesidades de información, formación e lecer.

A Concellería de Participación Cidadá, , enmárcase dentro do modelo do estado de benestar que procura a mellora da calidade na atención á poboación achegando os recursos á cidadanía e fomentando o desenvolcemento dos grupos e das persoas.

Nesta nova etapa o noso compromiso neste sentido vai dirixido a consolidar, fortalecer e mellorar este departamento nas seguintes función:

 • Atención ao cidadán de luns a venres en horario de 9 a 14 horas
 • Xestión de recursos e subvencións dirixidos a promover a participación da cidaddanía
 • Desño e desenvolvemento de programas de ocio por sectores de poboación atendendo aos recursos e ao orzamento asignado
 • Ocio en familia: realización mensual deunha actividade dirixida a todos ós públicos que favoreza a participación das familias (espectáculos, cine, xornada de xogos, aventuras, audicións, festas…)
 • Tempo de Lecer: promoción das actividades de ocio nas asociación contestando ás necesidades e intereses destas. Programas de crácter anual encamiñados cara ás corresponsabilidade na xestión e finanzamento das entidades beneficiarias
 • Control, supervisión e avaliación organizativa e orzamentaria de todas as iniciativas desenvolvidas neste departamento

Área Familias

O programa “Ocio en Familia” que inclúe actividades de ocio dirixido ás familias.


Área Asociacións

 • Programa Tempo de Lecer

  Consiste este programa en os obradoiros que se ofertan nas diferentes asociacións, veciñais, culturais, xuvenís, de mulleres, etc, que desexen participar e cumpran os requisitos que se marcan nestas bases. Sendo esta a maneira máis eficaz de facilitar a todos os veciños/as o acceso a esta actividade de lecer.Un dos fins do programa é dar resposta á gran demanda por parte das asociacións e conseguir unha mellora do uso e disfrute do tempo libre dos participantes, a través da aprendizaxe, do traballo en equipo é do fomento da creatividade nos diferentes campos de actuación social.

  Obxectivos

  • Fomentar o asociacionismo na vida sociocultural e comunitaria.
  • Facilitar ás persoas de Mos a posibilidade de ocupar o seu tempo de lecer con actividades formativas adaptadas ás súas posibilidades económicas.
  • Promover a participación social entre as persoas que máis o precisen.
  • Proporcionar alternativas de lecer no seu medio máis próximo.
  • Fomentar o uso do tempo de lecer en equipo.

  Actividades Propostas

  • Cada asociación poderá solicitar como máximo 30 horas. O máximo de asociacións que poderán participar neste programa son 20.
  • Os obradoiros poderán ser dous de 15 h cada un ou un de 30 horas, desta maneira garantizarase o aprendizaxe das distintas técnicas.
  • A duración de cada sesión dos obradoiros dependerá de cada un deles.
  • Un mesmo obradoiro poderá levarse a cabo dun xeito continuado, sempre que teña horas suficientes, dende marzo a xullo e de setembro a novembro.

  Temporalización:

  • Os obradoiros realizaranse entre os meses de marzo a novembro, parándose no mes de agosto por vacacións.
  • A data e horario dos obradoiros será elixido polas asociacións que o soliciten, adecuándose a súas necesidades.

  Destinatarios/as

  Este programa está dirixido a tódolos veciños e veciñas maiores de 14 anos, empadroados/as no Concello de Mos ou que sexan membros dalgunha asociación inscrita neste Concello.

  Programa Tempo de Lecer 2017

  • REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES:
   • Estar empadroado en Mos ou ser socio de algunha das asociacións inscritas no Concello.
   • Apuntarse directamente na asociación que ofrece o obradoiro, aportando a solicitude asinada.
   • Pagar o custo da impartición do obradoiro, a razón de 1 € por hora, no momento da inscrición á asociación.

   


  Área Xuventude

  O obxectivo dos centros Quérote+ é prestar un servizo de información e asesoramento á xuventude galega naquelas áreas nas que se poida aportar un maior entendemento social e que se facilite o crecemento persoal.

  Estratexias

  • Servizo público, anónimo e confidencial
  • Equipo de profesionais especializado: psicólogos/as; traballadores/as sociais; educadores/as sociais; enfermeiro/a
  • Horario de atención ao público adaptado ao tempo e ocio xuvenil
  • Oficinas ubicadas en espazos de encontro xuvenil
  • Evaluación continua do servizo e das demandas xuvenís
  • Coordinación cos equipos de servizos complementarios

  Servizos de QUEROTE +

  • Páxina web con información dinámica e interactiva
  • Atención profesional de consultas presenciais, telefónicas e on-line
  • Realización de obradoiros en centros de ensino, asociacións e institucións xuvenís
  • Actividades divulgativas: stands, mesas informativas, participación en foros
  • Publicacións propias: folletos, monográficos, guías

  Temáticas QUEROTE+

  MAIS INFORMACIÓN


  Oficina Municipal de información Xuvenil (OMIX)

  A OMIX é a Oficina Municipal de Información Xuvenil e atópase no Edificio do Multiusos situado nas Pozas en Petelos, (preto do IES e do Colexio de Petelos)

  Cales son os Servizos que ofrece a OMIX?

  • Información, orientación e asesoramento ás mozas e mozos de 12 a 35 anos sobre actividades de xuventude.
  • Carné Xove.
  • Punto de información á Rede de Información Xuvenil.

  Cales son as actividades dirixidas á xuventude?

  • Obradoiros de Tempo de Lecer: nas asociacións veciñais e culturais.
  • Excursións.
  • Cursos para a xuventude: Monitor de comedor escolar, cociña, monitor de Tempo Libre, etc.
  • Carné Xove: descontos para os mozos/as de 12 a 30 anos, prezo: 6 €, validez: 2 anos. Recoller os impresos na OMIX.
  • Presentación no IES das actividades semanais: Luns de 12 a 12:30 horas.
  • Información de campamentos da Xunta.
  • Información de campamentos da Deputación.
  • Noites Vivas.

   

  Algúns exemplos:

  Persoas de contacto:

  Concelleira: Kely
  Administrativa: Ángeles

  Os teléfonos para calquera consulta: 986 339 404 ou 986 331 200

 • Programación

  • Campamentos
  • Noites Vivas
  • Cursos
  • Obradoiros

 


Obradoiro Risos en Familia

 

Participantes: Persoas de entre 10 e 99 anos, serán as beneficiarias directas deste proxecto, que están empadroadas no Concello.

Obradoiro a realizar en 16 horas: Risoterapia Creativa anti-estrés

Localización da actividade: Auditorio do Multiusos das Pozas.

CALENDARIO: nas semanas de vacacións de Nadal, facilitando desta maneira a conciliación familiar do 26 de decembro do 2017 ao 5 de Xaneiro do 2018, (incluídos).

Do Martes 26 decembro ao venres 29 . Do Martes 2 de Xaneiro ao Venres 5. de 10 a 12 h.


Descargas Asociadas


  Seleccione categoría a buscar...