Participación Cidadá

Participación Cidadá

En xaneiro do 2009 ponse en marcha a Concellaría de Participación Cidadá co obxecto de aglutinar os recursos e as actividades dirixidas aos diferentes sectores da poboación, creando esta área para impulsar a dinamización da sociedade mosense. Desde entón, a mocidade, os maiores e as asociacións, teñen na Concellaría de Participación Cidadá o seu espazo de referencia, cunha programación específica e unha adecuada atención ás necesidades de información, formación e lecer.

A Concellería de Participación Cidadá, enmárcase dentro do modelo do estado de benestar que procura a mellora da calidade na atención á poboación achegando os recursos á cidadanía e fomentando o desenvolcemento dos grupos e das persoas.

Nesta nova etapa o noso compromiso neste sentido vai dirixido a consolidar, fortalecer e mellorar este departamento nas seguintes funcións:

 • Atención ao cidadán de luns a venres en horario de 9 a 14 horas
 • Xestión de recursos e subvencións dirixidos a promover a participación da cidaddanía
 • Desño e desenvolvemento de programas de ocio por sectores de poboación atendendo aos recursos e ao orzamento asignado
 • Ocio en familia: realización mensual deunha actividade dirixida a todos ós públicos que favoreza a participación das familias (espectáculos, cine, xornada de xogos, aventuras, audicións, festas…)
 • Tempo de Lecer: promoción das actividades de ocio nas asociación contestando ás necesidades e intereses destas. Programas de crácter anual encamiñados cara ás corresponsabilidade na xestión e finanzamento das entidades beneficiarias
 • Control, supervisión e avaliación organizativa e orzamentaria de todas as iniciativas desenvolvidas neste departamento

Vive Samaín con Mos

Solicitude de Inscrición


Vive Samaín con Mos

Lista de Persoas Admitidas


Viaxe o Algarve

Solicitude de inscrición


Curso de Lingua de Signos

Solicitude de inscrición


Sobes ao autobús do Teatro?

Solicitude de inscrición

 


Sobes ao autobús do Teatro?

Solicitude de inscrición

 


Excursión Maragateria e o Bierzo (León)

Solicitude de inscrición

Área Familias

O programa “Ocio en Familia” que inclúe actividades de ocio dirixido ás familias.


Área Asociacións

Consiste este programa en os obradoiros que se ofertan nas diferentes asociacións, veciñais, culturais, xuvenís, de mulleres, etc, que desexen participar e cumpran os requisitos que se marcan nestas bases. Sendo esta a maneira máis eficaz de facilitar a todos os veciños/as o acceso a esta actividade de lecer.Un dos fins do programa é dar resposta á gran demanda por parte das asociacións e conseguir unha mellora do uso e disfrute do tempo libre dos participantes, a través da aprendizaxe, do traballo en equipo é do fomento da creatividade nos diferentes campos de actuación social.

Obxectivos

 • Fomentar o asociacionismo na vida sociocultural e comunitaria.
 • Facilitar ás persoas de Mos a posibilidade de ocupar o seu tempo de lecer con actividades formativas adaptadas ás súas posibilidades económicas.
 • Promover a participación social entre as persoas que máis o precisen.
 • Proporcionar alternativas de lecer no seu medio máis próximo.
 • Fomentar o uso do tempo de lecer en equipo.

Área Xuventude

Oficina Municipal de información Xuvenil (OMIX)

A OMIX é a Oficina Municipal de Información Xuvenil e atópase no Edificio do Multiusos situado nas Pozas en Petelos, (preto do IES e do Colexio de Petelos)

Cales son os Servizos que ofrece a OMIX?

 • Información, orientación e asesoramento ás mozas e mozos de 12 a 35 anos sobre actividades de xuventude.
 • Carné Xove.
 • Punto de información á Rede de Información Xuvenil.

Cales son as actividades dirixidas á xuventude?

 • Obradoiros de Tempo de Lecer: nas asociacións veciñais e culturais.
 • Excursións.
 • Cursos para a xuventude: Monitor de comedor escolar, cociña, monitor de Tempo Libre, etc.
 • Carné Xove: descontos para os mozos/as de 12 a 30 anos, prezo: 6 €, validez: 2 anos.
 • Información de campamentos da Xunta.
 • Información de campamentos da Deputación.
 • Noites Vivas.

Persoas de contacto:

Concelleira: Sara Mª Cebreiro
Administrativa: Kely Monzón e Ángeles Toucedo

Os teléfonos para calquera consulta: 986 339 404 ou 986 331 200