PROCESO SELECTIVO 2 POLICÍAS LOCAIS FUNCIONARIOS DE CARREIRA

Estado da oferta: aberto
Sistema de selección: oposición libre
Tipo: funcionario de carrera
Data publicación en prensa: 21/03/2019
Prazo: do 11 de maio ao 30 de maio (20 días naturais)

VOLTAR