PROCESO SELECTIVO: BASES ESPECÍFICAS SELECCIÓN DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2018-2019 (2ª convocatoria)