PROCESO SELECTIVO 1 EDUCADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A XEFE DEPARTAMENTO

Estado da oferta: aberto
Sistema de selección: concurso – oposición
Tipo: funcionario/a interino/a
Datas publicación en prensa: 25/02/2020
Prazo: do 26 de febreiro ao 10 de marzo (10 días hábiles)

VOLTAR