PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN 2 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

Estado da oferta: aberto
Sistema de selección: oposición libre
Tipo: Laboral temporal
Datas publicación en prensa: 16.10.2018
Prazo: do 17 de outubro ao 23 de outubro (5 días hábiles)

VOLTAR