Sendeiros dos Dólmens

O Concello de Mos conta con un gran número destas construccións.  Existen máis de quince pezas megalíticas desta natureza en diversos lugares do noso concello.  Este sendeiro de pequeno percorrido e onde a xeografía tórnase benigana cos camiñantes, pois o seu percorrido na grande maioría do sendeiro farase a través de terreo lixeiramente chan, é a mellor opción para os nosos colectivos anteriormente sinalados, persoas da terceira idade e grupos de familia especialmente.

Características Sendeiro de pequeno percorrido
Itinerario As  Pereiras-Centro Cultural e Deportivo do Mercantil-Pedra Cabalaria. Capela de San Cosme-Herville.  Camiño Paredes-O Castro do Mirador
Duración Tempo estimado 4/5 horas
Dificultade Doada
Lonxitude 8,5 km
Punto de Inicio As Pereiras
Punto de Finalización O Castro do Mirador
Servicios Dotacionais Auga potable en diversos puntos
Lugares de Interese Dolméns ó longo do sendeiro, Capela de San Cosme, Mirador Cabalaria de alñi contemplánse  os vals do Louro e as instalacións do Colexio Universatario