SANEAMENTO DE CELA-SAN COSME

Escrito por Concello de Mos. Posteado en Obras

PARROQUIA DE CELA: SANEAMENTO DE SAN COSME, PLAN DE DIPUTACIÓN, DENDE CAPELA SAN COSME ATA COLEXIO O CASTRO, DATA PREVISTA DE REMATE O 23/01/14 E O CUSTE RONDA OS 25.000 €