Selección de Persoal: Emprego Público

É o departamento do concello que xestiona a contratación de persoal así como todo o relacionado co persoal, o seu réxime laboral, os seus dereitos e os seus deberes. O negociado de persoal deste Concello ten encomendadas, de entre as funcións máis destacadas, as seguintes tarefas:

  • Xestión e tramitación de tódolos expedientes relativos a persoal do Concello.
  • Coordinación en materia de seguridade e saúde no traballo, e prevención de riscos laborais.
  • Selección, provisión, contratos, vacacións, permisos e licencias, relacións coa Seguridade Social, oficina de emprego, subvencións nesta materia, representacións legais e voluntarias dos funcionarios e empregados.
  • Negociacións cos representantes sindicais.
  • Confeccións das nóminas.
  • Control horario dos empregados a través do sistema informatizado de control de pegadas.


Prazas convocadas

BOLSA OPERARIOS/AS LIMPEZA
Aberto
Prazo subsanación: do 19/04/2017 ao 25/04/2017 (ambos incluidos)
Leer máis »

OPERARIOS/AS OFICIAIS DE 2ª
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES POLICÍA LOCAL (2017)
Aberto
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO CONCILIAMOS
Pechado
Leer máis »

BRIGADA DE PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES DE POLICIA LOCAL
Pechado
Leer máis »

TÉCNICOS II PLAN INTEGRADO DE EMPREGO “MOS 3.0”
Pechado
Leer máis »