Selección de Persoal: Emprego Público

É o departamento do concello que xestiona a contratación de persoal así como todo o relacionado co persoal, o seu réxime laboral, os seus dereitos e os seus deberes. O negociado de persoal deste Concello ten encomendadas, de entre as funcións máis destacadas, as seguintes tarefas:

  • Xestión e tramitación de tódolos expedientes relativos a persoal do Concello.
  • Coordinación en materia de seguridade e saúde no traballo, e prevención de riscos laborais.
  • Selección, provisión, contratos, vacacións, permisos e licencias, relacións coa Seguridade Social, oficina de emprego, subvencións nesta materia, representacións legais e voluntarias dos funcionarios e empregados.
  • Negociacións cos representantes sindicais.
  • Confeccións das nóminas.
  • Control horario dos empregados a través do sistema informatizado de control de pegadas.


  Procesos abertos

  Prazas convocadas

  PROCESO SELECTIVO XEFE BRIGADA CONTRA INCENDIOS ANO 2022
  Aberto
  Leer máis »
  PROCESO SELECTIVO BRIGADA CONTRA INCENDIOS E CONDUTORES MOTOBOMBA ANO 2022
  Aberto
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO GRUPO EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES)
  Aberto
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPREGO DE OPERARIOS/A DE LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS
  Aberto
  Leer máis »

   

  Procesos finalizados

  PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPREGO TRABALLADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A ANO 2022
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO UN CONSERXE-OPERARIO/A DE MANTEMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO/A
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO PERSOAL RISGA 2022
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 2 MONITORES-SOCORRISTAS DE ACTIVIDADES ANO 2022
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO APROL RURAL 2022
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL ANO 2022
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 2 OPERARIAS DE LIMPEZA (MULLERES V.V.X.) ANO 2022
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A (DPTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA-EMPREGO)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO TITOR/A OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “SOMOS MOS”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A (DPTO. SERVIZOS SOCIAIS)
  Aberto
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 PRAZA POLICÍA LOCAL POR MOBILIDADE (OEP 2021)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO PLAN CONCELLOS ANO 2022
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO TÉCNICOS ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL FUNC. INT. (VII PIE 2021-2022)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO AUX. ADMINISTRATIVO/A FUNC. INT. PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO (VII PIE 2021-2022)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO EDUCADOR/A SOCIAL PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO FUNC. INT. (VII PIE 2021-2022)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO EQUIPO DIRECTIVO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “SOMOS MOS”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “SOMOS MOS”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO TRABAJADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A ANO 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO BOLSA MONITORES – NATACIÓN SOCORRISTAS E ACTIVIDADES
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO PERSOAL PERCEPTOR RISGA 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO APROL RURAL 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO OFICIAIS 1ª CONDUTOR CAMIÓN MOTOBOMBA 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO BRIGADA PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 2 MONITORES-SOCORRISTAS DE ACTIVIDADES
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO PLAN CONCELLOS ANO 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DPTO. TESOURERÍA FUNCIONARIO/A INTERINO/A
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DÚAS (2) OPERARIAS DE LIMPEZA (MULLERES V.V.X.)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR ACUMULACIÓN TAREFAS ANO 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL PARA O ANO 2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO OFICIAL DE 2ª LABORAL TEMPORAL (DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNC. INTERINO (PIE VI) 2020/2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO EDUCADOR/A SOCIAL FUNC. INTERINO (PIE VI) 2020/2021
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO EQUIPO DIRECTIVO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “MOS PEREGRINO”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO TÉCNICOS ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL (PIE VI)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 OFICIAL DE 2ª FUNCIONARIO/A INTERINO/A
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “MOS PEREGRINO”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DOS ALUMNOS-TRABALLADORES PARA O PROGRAMA DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS DENOMINADO “MOCIDADE NO CAMIÑO”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DO EQUIPO DIRECTIVO PARA O PROGRAMA DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS DENOMINADO “MOCIDADE NO CAMIÑO”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO OPERARIO/A DE LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (LABORAL TEMPORAL)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO OPERARIO/A DE LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (FUNCIONARIO/A INTERINO/A)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 EDUCADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A XEFE DEPARTAMENTO
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 OFICIAL 1ª CONDUTOR-MECÁNICO FUNCIONARIO/A INTERINO/A
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS FUNCIONARIO/A INTERINO/A
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO OFICIAIS 1ª CONDUTOR CAMIÓN MOTOBOMBA FUNCIONARIO/A INTERINO/A
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 2 POLICÍAS LOCAIS FUNCIONARIOS DE CARREIRA
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 CONSERXE NOTIFICADOR
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO CATRO (4) AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 CONSERXE OPERARIO MANTEMENTO – RESERVADA A DISCAPACITADOS/AS
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 1 EDUCADOR/A SOCIAL
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 2 TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 2 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
  Pechado
  Leer máis »

  SELECCIÓN APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IV PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO MOS 3.0.
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECCIÓN OFICIAIS 1ª CONDUTORES CAMIÓN MOTOBOMBA
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECCIÓN BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE PARA IMPARTIR A UNIDADE FORMATIVA “SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL INTERINO/A POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2018-2019 (2ª convocatoria)
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO  3 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE PARA IMPARTIR A ACCIÓN FORMATIVA “SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN DUN/DUNHA DOCENTE PARA IMPARTIR AS UNIDADES FORMATIVAS (MF101_2 E PM0358) ACCIÓN FORMATIVA “SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2018-2019
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO 3 TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN LABORAL E PROSPECCIÓN LABORAL
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO DOCENTE EXPERTO CURSO AFD 2018/002523- FMEC0210 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN DUN/DUNHA TRABALLADORA SOCIAL
  Pechado
  Leer máis »

  OBRADOIRO DE EMPREGO “MOS REHABILITA II”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN 2 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN BRIGADA DE PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
  Pechado
  Leer máis »

  OBRADOIRO DE EMPREGO “MOS COA MOCIDADE II”
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN DUN/DUNHA TRABALLADORA SOCIAL
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECCIÓN CONDUTORES CAMIÓN MOTOBOMBA
  Pechado
  Leer máis »

  PROCESO SELECCIÓN BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
  Pechado
  Leer máis »

  DOCENTE/S-TITOR/A PARA O CURSO POEX SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO – 2ª CONVOCATORIA
  Pechado
  Leer máis »

  2 AUXILIARES POLICÍA LOCAL
  Pechado
  Leer máis »

  DOCENTE EXPERTO CURSO POEX 2017/104375 SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
  Pechado
  Leer máis »

  3 TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL
  Pechado
  Leer máis »

  DOCENTE EXPERTO CURSO AFD 2017/103352 FMEC0210 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
  Pechado
  Leer máis »

  DOCENTE CURSO AFD ARGG0101 DESEÑO DE PRODUTOS GRÁFICOS
  Pechado
  Leer máis »

  1 ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2017-18
  Pechado
  Leer máis »

  BOLSA EMPREGO MONITORES-NATACIÓN SOCORRISTAS E ACTIVIDADES
  Pechado
  Leer máis »

  OBRADOIRO DE EMPREGO MOS VERDE II
  Pechado
  Leer máis »

  OBRADOIRO DE EMPREGO MOS REHABILITA
  Pechado
  Leer máis »

  BRIGADA PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
  Pechado
  Leer máis »

  2 AUXILIARES POLICÍA LOCAL (2017)
  Pechado
  Leer máis »

  BRIGADA EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTAIS
  Pechado
  Leer máis »

  CONDUTORES MOTOBOMBA
  Pechado
  Leer máis »

  BOLSA OPERARIOS/AS LIMPEZA
  Pechado
  Leer máis »

  OPERARIOS/AS OFICIAIS DE 2ª
  Pechado
  Leer máis »

  OBRADOIRO DE EMPREGO CONCILIAMOS
  Pechado
  Leer máis »

  BRIGADA DE PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
  Pechado
  Leer máis »

  2 AUXILIARES DE POLICIA LOCAL
  Pechado
  Leer máis »

  TÉCNICOS II PLAN INTEGRADO DE EMPREGO “MOS 3.0”
  Pechado
  Leer máis »