Selección de Persoal: Emprego Público

É o departamento do concello que xestiona a contratación de persoal así como todo o relacionado co persoal, o seu réxime laboral, os seus dereitos e os seus deberes. O negociado de persoal deste Concello ten encomendadas, de entre as funcións máis destacadas, as seguintes tarefas:

  • Xestión e tramitación de tódolos expedientes relativos a persoal do Concello.
  • Coordinación en materia de seguridade e saúde no traballo, e prevención de riscos laborais.
  • Selección, provisión, contratos, vacacións, permisos e licencias, relacións coa Seguridade Social, oficina de emprego, subvencións nesta materia, representacións legais e voluntarias dos funcionarios e empregados.
  • Negociacións cos representantes sindicais.
  • Confeccións das nóminas.
  • Control horario dos empregados a través do sistema informatizado de control de pegadas.


Prazas convocadas

PROCESO SELECTIVO DOCENTE EXPERTO CURSO AFD 2018/002523- FMEC0210 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
Aberto
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO “MOS REHABILITA II”
Aberto
Leer máis »

Procesos finalizados

Prazas convocadas

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN 2 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN BRIGADA DE PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO “MOS COA MOCIDADE II”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN DUN/DUNHA TRABALLADORA SOCIAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECCIÓN CONDUTORES CAMIÓN MOTOBOMBA
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECCIÓN BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
Pechado
Leer máis »

DOCENTE/S-TITOR/A PARA O CURSO POEX SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO – 2ª CONVOCATORIA
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES POLICÍA LOCAL
Pechado
Leer máis »

DOCENTE EXPERTO CURSO POEX 2017/104375 SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
Pechado
Leer máis »

3 TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL
Pechado
Leer máis »

DOCENTE EXPERTO CURSO AFD 2017/103352 FMEC0210 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
Pechado
Leer máis »

DOCENTE CURSO AFD ARGG0101 DESEÑO DE PRODUTOS GRÁFICOS
Pechado
Leer máis »

1 ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2017-18
Pechado
Leer máis »

BOLSA EMPREGO MONITORES-NATACIÓN SOCORRISTAS E ACTIVIDADES
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO MOS VERDE II
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO MOS REHABILITA
Pechado
Leer máis »

BRIGADA PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES POLICÍA LOCAL (2017)
Pechado
Leer máis »

BRIGADA EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTAIS
Pechado
Leer máis »

CONDUTORES MOTOBOMBA
Pechado
Leer máis »

BOLSA OPERARIOS/AS LIMPEZA
Pechado
Leer máis »

OPERARIOS/AS OFICIAIS DE 2ª
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO CONCILIAMOS
Pechado
Leer máis »

BRIGADA DE PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES DE POLICIA LOCAL
Pechado
Leer máis »

TÉCNICOS II PLAN INTEGRADO DE EMPREGO “MOS 3.0”
Pechado
Leer máis »