Selección de Persoal: Emprego Público

É o departamento do concello que xestiona a contratación de persoal así como todo o relacionado co persoal, o seu réxime laboral, os seus dereitos e os seus deberes. O negociado de persoal deste Concello ten encomendadas, de entre as funcións máis destacadas, as seguintes tarefas:

    • Xestión e tramitación de tódolos expedientes relativos a persoal do Concello.
    • Coordinación en materia de seguridade e saúde no traballo, e prevención de riscos laborais.
    • Selección, provisión, contratos, vacacións, permisos e licencias, relacións coa Seguridade Social, oficina de emprego, subvencións nesta materia, representacións legais e voluntarias dos funcionarios e empregados.
  • Negociacións cos representantes sindicais.
  • Confeccións das nóminas.
  • Control horario dos empregados a través do sistema informatizado de control de pegadas.


Prazas convocadas

PROCESO SELECTIVO GRUPO DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES)
Aberto
Leer máis »

Procesos finalizados

Prazas convocadas

PROCESO SELECTIVO PLAN CONCELLOS ANO 2021
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DPTO. TESOURERÍA FUNCIONARIO/A INTERINO/A
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DÚAS (2) OPERARIAS DE LIMPEZA (MULLERES V.V.X.)
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO TRABALLADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR ACUMULACIÓN TAREFAS ANO 2021
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL PARA O ANO 2021
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO OFICIAL DE 2ª LABORAL TEMPORAL (DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS)
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNC. INTERINO (PIE VI) 2020/2021
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO EDUCADOR/A SOCIAL FUNC. INTERINO (PIE VI) 2020/2021
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO EQUIPO DIRECTIVO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “MOS PEREGRINO”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO TÉCNICOS ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL (PIE VI)
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 1 OFICIAL DE 2ª FUNCIONARIO/A INTERINO/A
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “MOS PEREGRINO”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DOS ALUMNOS-TRABALLADORES PARA O PROGRAMA DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS DENOMINADO “MOCIDADE NO CAMIÑO”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DO EQUIPO DIRECTIVO PARA O PROGRAMA DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS DENOMINADO “MOCIDADE NO CAMIÑO”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO OPERARIO/A DE LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (LABORAL TEMPORAL)
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO OPERARIO/A DE LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS (FUNCIONARIO/A INTERINO/A)
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 1 EDUCADOR/A SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A XEFE DEPARTAMENTO
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 1 OFICIAL 1ª CONDUTOR-MECÁNICO FUNCIONARIO/A INTERINO/A
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS FUNCIONARIO/A INTERINO/A
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO OFICIAIS 1ª CONDUTOR CAMIÓN MOTOBOMBA FUNCIONARIO/A INTERINO/A
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 2 POLICÍAS LOCAIS FUNCIONARIOS DE CARREIRA
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 1 CONSERXE NOTIFICADOR
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO CATRO (4) AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 1 CONSERXE OPERARIO MANTEMENTO – RESERVADA A DISCAPACITADOS/AS
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 1 EDUCADOR/A SOCIAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 2 TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 2 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Pechado
Leer máis »

SELECCIÓN APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IV PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO MOS 3.0.
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECCIÓN OFICIAIS 1ª CONDUTORES CAMIÓN MOTOBOMBA
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECCIÓN BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE PARA IMPARTIR A UNIDADE FORMATIVA “SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL INTERINO/A POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2018-2019 (2ª convocatoria)
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO  3 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA DOCENTE PARA IMPARTIR A ACCIÓN FORMATIVA “SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN DUN/DUNHA DOCENTE PARA IMPARTIR AS UNIDADES FORMATIVAS (MF101_2 E PM0358) ACCIÓN FORMATIVA “SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2018-2019
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO 3 TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN LABORAL E PROSPECCIÓN LABORAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO DOCENTE EXPERTO CURSO AFD 2018/002523- FMEC0210 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN DUN/DUNHA TRABALLADORA SOCIAL
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO “MOS REHABILITA II”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN 2 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN BRIGADA DE PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO “MOS COA MOCIDADE II”
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECTIVO SELECCIÓN DUN/DUNHA TRABALLADORA SOCIAL
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECCIÓN CONDUTORES CAMIÓN MOTOBOMBA
Pechado
Leer máis »

PROCESO SELECCIÓN BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
Pechado
Leer máis »

DOCENTE/S-TITOR/A PARA O CURSO POEX SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO – 2ª CONVOCATORIA
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES POLICÍA LOCAL
Pechado
Leer máis »

DOCENTE EXPERTO CURSO POEX 2017/104375 SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
Pechado
Leer máis »

3 TÉCNICOS DE ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL
Pechado
Leer máis »

DOCENTE EXPERTO CURSO AFD 2017/103352 FMEC0210 SOLDADURA OXIGÁS E SOLDADURA MIG/MAG
Pechado
Leer máis »

DOCENTE CURSO AFD ARGG0101 DESEÑO DE PRODUTOS GRÁFICOS
Pechado
Leer máis »

1 ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2017-18
Pechado
Leer máis »

BOLSA EMPREGO MONITORES-NATACIÓN SOCORRISTAS E ACTIVIDADES
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO MOS VERDE II
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO MOS REHABILITA
Pechado
Leer máis »

BRIGADA PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES POLICÍA LOCAL (2017)
Pechado
Leer máis »

BRIGADA EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTAIS
Pechado
Leer máis »

CONDUTORES MOTOBOMBA
Pechado
Leer máis »

BOLSA OPERARIOS/AS LIMPEZA
Pechado
Leer máis »

OPERARIOS/AS OFICIAIS DE 2ª
Pechado
Leer máis »

OBRADOIRO DE EMPREGO CONCILIAMOS
Pechado
Leer máis »

BRIGADA DE PROTECCIÓN E DEFENSA DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS
Pechado
Leer máis »

2 AUXILIARES DE POLICIA LOCAL
Pechado
Leer máis »

TÉCNICOS II PLAN INTEGRADO DE EMPREGO “MOS 3.0”
Pechado
Leer máis »