Bases reguladoras de axudas para material escolar, comedor e actividades extraescolares do Concello de Mos (curso 2018/2019)Fecha12/09/2018

Prazo de presentación de solicitudes do 13/09/2018 ao 03/10/2018, ambos incluídos.


FileAction
Bases reguladoras das AXUDAS MUNICIPAIS PARA MATERIAL, COMEDOR E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (curso 2018/2019)Descargar 
IMPRESO DE SOLICITUDEDescargar