Extractos dos acordos adopados pola Xunta de Goberno Local 26/10/2021Fecha11/05/2022

File
EXTRACTOS XGL 211026