Impresos e Solicitudes tributarias


Descargar

FileAction
solicitude exención pago IVTM por minusvalía.pdfDescargar 
declaración xurada para exención pago IVTM.pdfDescargar 
DOMICILIACIÓN BANCARIA RECIBOS.pdfDescargar 
solicitude bonificación IVTM por antigüidade.pdfDescargar 
Solicitude cambio contribuinte LIXO.pdfDescargar 
solicitude fraccionamento pago débedas.pdfDescargar 
Solicitude para o plan especial de pagamentos.pdfDescargar