LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS XEFE DE BRIGADA CONTRA INCENDIOSFecha12/07/2019

Proba tipo test: o luns día 15 de xullo de 2019, ás 09:00 horas na Axencia de colocación con enderezo na Avenida de Peinador, 39 – Puxeiros.

Proba aptitude física: o martes día 16 de xullo de 2019, ás 09:00  horas, no Parque do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo en Camiño da Freixa, s/n - Veigadaña, Petelos -Mos (antigo Matadeiro).

Os aspirantes deberán presentar xunto co documento nacional de identidade un certificado médico en impreso oficialasinado por un colexiado en exercicio, no que se faga constar expresamente que o aspirante reúne as condicións precisas para realizar as probas físicas que figuran nas presentes bases. A non presentación deste certificado descualifica ao opositor para seguir no proceso selectivo.

Proba práctica: o mércores, día 17 de xullo de 2019 ás 09:00 horas no Parque do Servizo Municipal de Emerxencias, con enderezo en Camiño da Freixa, s/n - Veigadaña, Petelos -Mos (antigo Matadeiro).


FileAction
DECRETO 2019 0914 [Listado definitivo admitidos e excluídos XEFE BRIGADA INCENDIOS]Descargar