LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E NOMEAMENTO DE TRIBUNAL, PARA A SELECCIÓN DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A – PERSOAL DE APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD 2018-2019Fecha16/04/2019
  • Valoración de méritos: 23 de abril do 2019, ás 08:00 horas na Axencia de colocación do Concello de Mos (antigo CDL), con enderezo na Avda. de Peinador, nº 39 Puxeiros (MOS).
  • Celebración do exercicio de carácter práctico: 24 de abril de 2019 ás 11:00 horas na Axencia de colocación do Concello de Mos (antigo CDL), con enderezo na Avda. de Peinador, nº 39 Puxeiros (MOS).

FileAction
20190415 Resolución Decreto de Alcaldía Decreto de Presidencia  DECRETO 2019 0526 [Listado definitivo de admitidos e excluídos e nomeamento do Tribunal de selección]Descargar