Mellora da seguridade no camiño de Quiringosta. Detectado erro na Base 10.B, é como segue: B) REDUCIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN: Valorarase ata un máximo de coarenta e cinco (45) puntos, a razón de sete (7) puntos por cada día natural de redución sobre o prazo de execución sinalado no proxecto.Fecha05/07/2018

FileAction
Prego aberto simplilficado sumario Camino QuiringostaDescargar 
Proxecto Mellora Seguridade Camino QuiringostaDescargar 
Memoria xustificaciva QuiringostaDescargar