Ordenanzas fiscais


Descargar

FileAction
Imposto sobre actividades económicas (IAE).pdfDescargar 
Ordenanza de servizos do Concello de Mos.pdfDescargar 
Ordenanza reguladora da instalación e utilización das terrazas na vía pública.pdfDescargar 
Ordenanza Xeral de subvencións.pdfDescargar 
Tala pola utilización de instalacións de propiedade municipal.pdfDescargar 
Taxa cemiterios, de quioscos e outras.pdfDescargar 
Taxa de vados.pdfDescargar 
Taxa polo servizo de axuda no fogar.pdfDescargar 
Taxa polo servizo de sumidoiro.pdfDescargar 
Taxa polos servizo extraordinarios en materia de emerxencias.pdfDescargar 
Taxa por concorrencia a probas selectivas.pdfDescargar 
Taxa por expedición de licenzas urbanísticas.pdfDescargar 
Taxa por licenza apertura establecementos.pdfDescargar 
Taxa por licenzas de autotaxi e demas vehiculos de aluguer.pdfDescargar 
Taxa por recollida de lixo.pdfDescargar 
Taxa por retirada de vehículo da vía pública e inmiblización e depósito do mesmo.pdfDescargar 
Taxa por subministro de auga.pdfDescargar 
Taxas por ensinanzas especiais nos establecementos docentes do Concello.pdfDescargar 
Ordenanzas BOP 29 de decembro 2014.pdfDescargar