Ordenanzas fiscais


Descargar

FileAction
PUBLICACION BOP PONTEVEDRA ORDENANZA XERAL XESTION RECADACION E INSPECCIONDescargar 
ORDENANZA FISCAL VAOS CORRECCIÓN ERROS BOPPO 11 12 2020Descargar 
ORDENANZA FISCAL VADOS PUBLICACION BOPPO 31 01 2019Descargar 
ORDENANZA FISCAL ICIO ULTIMA PUBLICACION BOPPO 11 12 20Descargar 
ORDENANZA FISCAL IBI ÚLTIMA PUBLICACIÓN BOPPO 06 09 2019Descargar 
ORDENAZA FISCAL IAE PUBLICACIÓN BOPPO DECEMBRO 2018Descargar 
DERROGACION ORDENANZA FISCAL VENDA AMBULANTE BOPPO 10 12 2020Descargar 
Ordenanza de servizos do Concello de Mos.pdfDescargar 
Ordenanza reguladora da instalación e utilización das terrazas na vía pública.pdfDescargar 
Ordenanza Xeral de subvencións.pdfDescargar 
Tala pola utilización de instalacións de propiedade municipal.pdfDescargar 
Taxa cemiterios, de quioscos e outras.pdfDescargar 
Taxa polo servizo de axuda no fogar.pdfDescargar 
Taxa polo servizo de sumidoiro.pdfDescargar 
Taxa polos servizo extraordinarios en materia de emerxencias.pdfDescargar 
Taxa por concorrencia a probas selectivas.pdfDescargar 
Taxa por expedición de licenzas urbanísticas.pdfDescargar 
Taxa por licenza apertura establecementos.pdfDescargar 
Taxa por licenzas de autotaxi e demas vehiculos de aluguer.pdfDescargar 
Taxa por recollida de lixo.pdfDescargar 
Taxa por retirada de vehículo da vía pública e inmiblización e depósito do mesmo.pdfDescargar 
Taxa por subministro de auga.pdfDescargar 
Taxas por ensinanzas especiais nos establecementos docentes do Concello.pdfDescargar 
Ordenanzas BOP 29 de decembro 2014.pdfDescargar