XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Escrito por Concello de Mos. Posteado en Actualidade

Esta mañá celebrouse a 1ª SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL tras a declaración do estado de alarma pola crise do COVID-19 e realizouse por videoconferencia.

A ORDE DO DIA incluiu:

– APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES (5 e 12 de marzo de 2020).

– Un total de 8 expedientes urbanísticos de obras.(vivenda unifamiliar, rehabilitación de cuberta, soterramento de liña eléctrica, etc.).

– Un expediente urbanístico de licenza de primeira ocupación.

– Unha licenza para tenza de animal potencialmente perigoso.

– Un total de 5 expedientes relativos a outros asuntos.

Fóra da orde do día APROBOUSE:

1. Reestructuración da liña 3 do Plan Concellos.

2. Expediente de contratación: renting de vehículos municipais.